Naše služby

Dle poptávky vás nejdříve navštívíme a celé místo projdete s technikem s kterým se dohodnete        na možnosti instalace. Tento technik se pravděpodobně bude podílet na instalaci elektrárny. Vytvoříme nabídku přesně na míru vašeho objektu, dále dle vašich představ a připomínek.

Rozlišujeme tři základní typy solárních elektráren, které si mohou domácnosti instalovat:

  • Pokud bude nabídka odsouhlasena, podáme žádost o připojení u distributora sítě. Po kladném rozhodnutí vám předložíme smlouvu, kde bude stanoven přesný rozsah prací a předpokládaný termín dokončení instalace, cena za instalaci a rozsah záruk.

  • Jakmile bude vyřízena žádost u distributora sítě. Dle dohody co nejdříve započneme s instalací solárních panelů, střídače, baterie dalšího zařízení související s elektrárnou. Souběžně připravíme projektovou dokumentaci pro odsouhlasení distributorem sítě a také pro dotační program.

  • Po instalaci elektrárny vyřídíme veškerou dokumentaci pro připojení elektrárny do sítě a veškerou dokumentaci pro získání dotace. Vaší prací budou pouze podpisy na dokumenty související s dotací a připojením elektrárny, které vám předložíme